AuriLab - Laboratoria słuchu

                                       Aurilab Laboratoria Słuchu działa w obszarze polskiej laryngologii już od 2010 r.

Od wielu lat współpracuje ze światowej sławy specjalistami oraz użytkownikami aparatów słuchowych, poszukując najlepszych rozwiązań dla osób niedosłyszących.


Partnerami Aurilab są m.in. Interton.pl sp. z o.o., Geerss Akustyka Słuchu sp. z o.o., Medicus Aparatura i Instrumenty Medyczne sp. z o.o. s.k.a., Centrum Obsługi Osób Niedosłyszących Audiofon Mróz  sp. j., Emiton Z.R.R. Smulik, Marmed sp. j. Stępień, Krasowski, AD Styła sp. z o.o., Acustica sp. z o.o. oraz Multifon Aparaty Słuchowe sp. z .o.o.
 


                            Aurilab Laboratoria Słuchu to także producent jednorazowych wkładek usznych do aparatów słuchowych, wykonanych z innowacyjnej, wysoce sterylnej, odpornej na przebarwienia i wilgoć masy.

Ubytek słuchu jest problemem bardzo złożonym, dlatego Aurilab jako jedyny w Polsce opracował unikatowe rozwiązanie, pomagające poprawić komfort codziennego życia zarówno małych jak i dorosłych niedosłyszących pacjentów. Wkładka douszna Aurilab jest wymiennym elementem składowym aparatu słuchowego zausznego. Uszczelnia kanał uszny przed dźwiękami płynącymi z zewnątrz, mogącymi zakłócać emisję dźwięku generowanego przez aparat słuchowy do kanału usznego użytkownika.


Wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 załącznik 1. Przeprowadzono ocenę zgodności wg załącznika 2 z wyłączeniem pkt. 4 tego rozporządzenia. Dyrektywa medyczna: 93/42/EEC. PN-EN ISO 10993-1:2004 Biologiczna ocena wyrobów medycznych, norma zharmonizowana - ocena na podstawie zgodności wyrobu gotowego w odniesieniu do deklaracji zgodności użytego surowca wydanej przez producenta i badaniami przez niego przedstawionymi. PN-EN ISO 10993-10:2007 Badania działania drażniącego i powodującego nadwrażliwość typu opóźnionego – protokół badań NI-1736- 10 z dn. 26.11.2010 badania przeprowadzone przez Narodowy Instytut Leków – wynik- „brak działania drażniącego”. PN-EN ISO 10993-11:2000 Badania toksyczności ogólnoustrojowej - protokół badań NI-1736-10 z dn. 26.11.2010 badania przeprowadzone przez Narodowy Instytut Leków – z wynikiem „nietoksyczny”. PN-EN 1041:2001 Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem medycznym, norma zharmonizowana.


Wszystkie opisane badania zostały przeprowadzone przez Narodowy Instytut Leków oraz Narodowe Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Potwierdzona testami najwyższa jakość oferowanych produktów oraz konkurencyjne ceny sprawiają, iż w ofercie Aurilab Laboratoria Słuchu każdy znajdzie coś dla siebie.